Highsoft Idrettsstipend 2017

sports scholarship for the youth in Vik

 

 
Gratulerar til utøvarane som får tildelt idrettsstipend for 2017!

 • Joar Grov Turvoll
 • Marius Årestrup Larsen
 • Endre Wold
 • Silja Fjærestad Hønsi
 • Lasse Virkesdal
 • Eirik Markus Rinde
 • Ragnar Finden
 • Asbjørn Wold
 • Lillian Bryn

Alle desse er aktive i Skiskyttarmiljøet i Vik IL.

I tillegg:

 • Henrik JF Holmberg Vik IL, mangekamp friidrett.
 • Sondre Skjerven – fotball
 • Erlend Fjærestad Aase – fotball
 • Torgeir Heimdal Aase – Fotballdommar

Om Idrettsstipendet

Highsoft ynskjer å støtte unge utøvarar frå Vik kommune eller som er medlem i eit av idrettslaga i kommunen med eit idrettsstipend.

Stipendet skal premiere oppnådde resultat og stimulere til vidare utvikling av talent og engasjement.

Idrettsstipendet kan brukast til treningsopphald, deltakaravgifter, utstyr, reiseutgifter og andre idrettsfremjande aktivitar.

Det er viktig at utøvaren har ein plan for vidare satsing og at stipendet kan vere ei støtte til eit steg vidare på vegen.

Me ynskjer på denne måten å bidra til å skapa gode forbilde, inspirere og hjelpe enkeltutøvarar til å satse vidare innan sin idrett, både innan lagidrett og individuell idrett.