Highsoft Idrettsstipend 2016

Highsoft Idrettsstipend 2016

Vi ynskjer å gratulera dei som har fått Highsoft Idrettsstipend 2016!

  • Joar Grov Turvoll
  • Trond H Østerbø
  • Henrik JF Holmberg
  • Ragnar Finden
  • Silja Fjærestad Hønsi
  • Endre Wold
  • Marius Årestrup Larsen
  • Eirik Markus Rinde
  • Birgit Fjærestad Hønsi

Lasse Virkesdal var ikkje til stades.

 

Om Idrettsstipendet

Highsoft ynskjer å støtte unge utøvarar frå Vik kommune eller som er medlem i eit av idrettslaga i kommunen med eit idrettsstipend.

Stipendet skal premiere oppnådde resultat og stimulere til vidare utvikling av talent og engasjement.

Idrettsstipendet kan brukast til treningsopphald, deltakaravgifter, utstyr, reiseutgifter og andre idrettsfremjande aktivitar.

Det er viktig at utøvaren har ein plan for vidare satsing og at stipendet kan vere ei støtte til eit steg vidare på vegen.

Me ynskjer på denne måten å bidra til å skapa gode forbilde, inspirere og hjelpe enkeltutøvarar til å satse vidare innan sin idrett, både innan lagidrett og individuell idrett.