Controller


Jobs0 comments

Featured image

Vi har eit ledig ettårs-vikariat som Controller. Du er ein dyktig analytikar som formidlar talldata på ein forståeleg måte og gir beslutningsgrunlag for å nå vår strategi om auka sal og vekst. Du vil få ei brei kontaktflate internt i organisasjonen og ha ansvar for blant anna styringsinformasjon, rapporteringsstøtte og avviksoppfølgning. 

Dine oppgåver

 • Rapportering og prognosearbeid
 • Analyse av inntektsmodell og sal
 • Internkontroll knytt til sal og GDPR
 • ISO-sertifisering og kundeportalar
 • Kontinuerlig videreutvikling av prosesser og rutiner

Kven er du?

 • Ein målretta analytikar som tilegnar seg ny informasjon raskt og ser korleis den kan brukast i ein større samanheng
 • Har auge for detaljar med god gjennomføringskraft
 • Kan planlegge, organisere og prioritere eigne oppgåver og tid
 • Har høgare økonomisk utdanning eller tilsvarend.
 • Ynskeleg med nokre års erfaring med liknande oppgåver

Kva kan vi tilby deg?

 • 100 % vikariat i eitt år med mogletheit for fast tilsetting dersom auka arbeidmengde
 • Konkurransedyktig løn
 • Arbeidstid med fleksitidsordning
 • Moglegheit til å delta på kurs og konferansar
 • Avslappa arbeidsmiljø i moderne kontorlokale
 • Humørfylte kollegaer som har lidenskap for det dei driv med
 • Kort veg til fjord og fjell

Ta kontakt med [email protected] for meir informasjon om stillinga eller søk her innan 10.januar.

Consent for marketing cookies needs to be given to post comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!